Aanmelden Organisaties


Foto: M54 Beeldcreaties

Vertegenwoordigt u een maatschappelijke organisatie, vrijwilligersorganisatie, stichting, (sport)vereniging of onderwijsinstelling die wel een steuntje in de rug kan gebruiken?

Vul dan het online aanmeldformulier vóór 13 maart 2017 in. Formuleer uw vraag of aanbod bondig en concreet.

U kunt uw vraag/aanbod indelen in één van de volgende categorieën (uiteraard kunt u ook meerdere vragen/aanbiedingen indienen):

•    Coaching, training en onderzoek
•    Menskracht: klussen en activiteiten
•    Marketing, communicatie en PR
•    Materialen en faciliteiten
•    Financieel, juridisch, administratief, ICT of technisch advies

Ontdek de mogelijkheid die de Beursvloer Valkenswaard ook uw organisatie kan bieden en meldt u aan. Als uw vraag of aanbod nog niet exact bekend is, maar u wilt wel deelnemen, schrijft u zich dan in. Uit ervaring weten wij dat er tijdens de Beursvloer ook veel 'spontane' matches gemaakt worden.

Klik in de rechterkolom op 'Meld je hier aan!'. U kunt dan het formulier invullen en verzenden.

Wilt u nadien uw vraag aanpassen of uitbreiden? Stuur dan een email naar info@beursvloer-valkenswaard.nl. Wij passen uw gewenste wijzigen dan op de website aan.

Omdat er een evenwicht moet zijn tussen vraag en aanbod kan het zijn dat er wordt gewerkt met een wachtlijst. De volgorde van aanmelding is dan bepalend!

De Stichting Beursvloer Valkenswaard heeft het recht om, zonder opgave van reden, deelname aan de Beursvloer Valkenswaard 2017 te weigeren.

Gemeente Valkenswaard Rabobank Valkenhof