Wat levert het u op?


Foto: M54 Beeldcreaties

De Beursvloer Valkenswaard levert maatschappelijk én zakelijk rendement op. Verenigingen en maatschappelijke organisaties krijgen een steuntje in de rug. Ondernemers laten hun maatschappelijke betrokkenheid zien. De contacten die worden gelegd leiden regelmatig tot langdurige samenwerking.

Organisaties: steuntje in de rug
Maatschappelijke organisaties en verenigingen in Valkenswaard verrichten prachtig werk, vaak zonder dat daar veel inkomsten tegenover staan. Deze organisaties zijn voortdurend op zoek naar ondersteuning in de vorm van menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Tijdens de Beursvloer Valkenswaard vinden ze de partners die hun die ondersteuning kunnen bieden.

'Ik vindt het een aardige manier om bedrijfsleven en non-profitorganisaties met elkaar in contact te brengen. Het is eigenlijk net als een contactadvertentie: je weet dat je allebei de intentie hebt  om een partner te vinden.'

Bedrijven: betrokkenheid laten zien
Bedrijven zijn er om winst te maken. Dat moeten ze ook om te kunnen overleven. Maar bedrijven kunnen alleen goed functioneren als de wereld om hen heen ook goed draait. Daarom zoeken steeds meer ondernemers naar manieren om hun steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving. Keus genoeg tijdens de Beursvloer Valkenswaard!

Deelname aan de Beursvloer levert ondernemers niet alleen een positief imago op. Medewerkers vinden het vaak een verrijking om mee te werken aan een Beursvloerproject. Ze krijgen de kans om hun kennis en ervaring op nieuwe terreinen in te zetten. Deelnemende werknemers presteren beter, zijn gemotiveerder en dragen eerder uit dat ze trots zijn op hun bedrijf.
Zie ook de pagina 'Werknemersvrijwilligerswerk'.


'Zonder de Beursvloer komt het er niet van. Je moet elkaar ontmoeten en spreken. Het is een leuke, pragmatische en directe manier om tot elkaar te komen. Ik was aangenaam verrast!'.

 Gemeente Valkenswaard Rabobank Valkenhof