Zo werkt de Beursvloer


Foto: M54 Beeldcreaties

De Beursvloer is een levendig marktplein waar verschillende werelden elkaar ontmoeten en
allianties sluiten. Dat leidt altijd tot betrokkenheid, inspiratie en plezier. Wordt dit uw
eerste Beursvloer? Lees hoe het in zijn werk gaat.


De Beursvloer vindt plaats in de aula van Scholengemeenschap Were Di (gebouw van de VMBO Bovenbouw). In de aula zijn vijf Beurshoeken ingericht, één voor elk van de vijf vraag-en-aanbodcategorieën.

De Beursvloer wordt geopend met een ferme slag op de gong. Als vrager heeft u nu anderhalf uur de tijd om het bedrijf te vinden dat u aan de felbegeerde spullen, adviezen of menskracht kan helpen. U gaat eerst naar de Beurshoek(en) die aansluit bij uw vraag. Daar vindt u de bedrijven met het juiste aanbod. Elke Beurshoek heeft een eigen ‘hoekvrouw’. Zij heeft een overzicht van vraag en aanbod in deze categorie en kan u vooruit helpen. Ook kunt u mappen inzien met een overzicht van alle vraag en aanbod.

Vindt u een aanbieder die mogelijk aan uw vraag kan voldoen? Even kennismaken en dan komt de vraag. Kun je me helpen? Heb jij waar ik behoefte aan heb? Wat zou je ervoor terug willen? Vinden vraag en aanbod elkaar en is er overeenstemming over een wederdienst? Dan is de match een feit.

Vrager en aanbieder vullen nu een matchformulier in. Daarna gaat u samen naar de notaris, die de match zal controleren en goedkeuren. De accountant vertaalt de match vervolgens in een economische waarde. Wie een match heeft gemaakt, ontvangt een Wuppie. Sommige aanwezigen verzamelen in anderhalf uur vier, vijf, zes Wuppies.

Is het daarna afgelopen? Nee, natuurlijk niet. U gaat zo snel mogelijk de Beursvloer weer op en probeert nieuwe matches te maken. Als de tijd om is, eindigt de Beursvloer met een slag op de gong. De handel wordt gesloten en het totale aantal matches wordt bekendgemaakt. Vervolgens sluiten we gezamenlijk af met een gezellige netwerkborrel.

Bekijk hieronder het videoverslag van de Beursvloer 2014.


Gemeente Valkenswaard Rabobank Valkenhof