Trots op Valkenswaard

22-03-2012


Het eindresultaat mag er zijn: 110 matches met een economische waarde van 103.750 euro.

We kunnen met z'n allen trots zijn op de betrokkenheid van Founders, Partners, maar vóóral op de passie en het enthousiasme van de maatschappelijke organisaties en ondernemers die deze Beursvloer zo succesvol hebben gemaakt.

Klik hier voor de bedankadvertentie die we op 21 maart jl. in de Kempener Koerier geplaatst hebben.


Gemeente Valkenswaard Rabobank Valkenhof