Beursvloer te gast bij Vrijwilligersdag Valkenswaard

30-01-2012


Zondag 29 januari jl. was de Stichting Beursvloer Valkenswaard te gast tijdens de druk bezochte Vrijwilligersdag in De Hofnar.

Met behulp van een kleine informatiestand en ons promotiefilmpje, werden vrijwilligers/vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen en instellingen geïnformeerd over het doel en de opzet van de Beursvloer. Menigeen was nog onbekend met dit concept, maar na enige toelichting, ofwel 'nadat het kwartje viel', nam het enthousiasme toe.

Verschillende aanwezigen namen ons visitekaartje en schriftelijke toelichting mee om deelname alsnog intern aan te kaarten. Anderen gaven te kennen om zekere met concrete vraag/vragen van de partij te zijn. En dat was nu precies onze opzet. Informeren en inspireren tot deelname!

Anekdote: 'Mevrouw, mag ik u iets vertellen over de 1e Maatschappelijke Beursvloer in Valkenswaard?'. 'Nee meneer, ik beleg niet in aandelen'.


Gemeente Valkenswaard Rabobank Valkenhof