Workshop Goede Zaken levert eerste matches op!

27-01-2012


De stichting Beursvloer Valkenswaard organiseerde op donderdag 26 januari jl. de workshop ‘Goede Zaken’ in het Auditorium van Kempenhof voor vertegenwoordigers van grote en kleine maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. Tijdens de workshop leerden de deelnemers hoe ze met bedrijven kunnen samenwerken om zo meer lokale contacten tot stand te brengen, wat beide partijen én de lokale gemeenschap ten goede komt.

Kees Fijneman, projectmanager van de Beursvloer, liet weten dat de workshop als voorbereiding dient voor een succesvolle deelname aan de 1e Maatschappelijke Beursvloer, die op 8 maart a.s. gehouden wordt in de aula van Scholengemeenschap Were Di.

Het animo en enthousiasme was groot. Meer dan 20 deelnemers namen deel aan de workshop. Deelnemers leerden bijvoorbeeld hoe zij wensen en problemen kunnen omzetten in vraag en aanbod richting bedrijfsleven. Maar ook dat ideële organisaties en bedrijven elkaar over en weer wat te bieden hebben. Daarbij werd benadrukt dat bedrijven vooral het unieke karakter van iedere ideële organisatie én het vele vrijwilligerswerk aantrekkelijk vinden.

De manier waarop bedrijven vervolgens daaraan bij willen dragen is meestal niet in geld, zoals zoveel organisaties verwachten, maar met de inzet van medewerkers en bedrijfsmiddelen. Cursisten leerden dus hoe zij hun ‘behoeften’ kunnen benoemen in termen van mensen en middelen. Dezelfde avond werden er al twee matches gemaakt!

Voor de meeste deelnemers was het een eye-opener om zich meer bedrijfsgericht te presenteren, organisatiewensen te verfijnen, alsmede te leren een tegenbod te formuleren. 'Bepakt en gezakt' met nieuwe inzichten, ideeën en praktische tips, ging iedereen vol goede moed weer naar huis.

De workshop werd door de deelnemers gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 7,7.

Met dank aan onze Founders: Stichting Valkenhof en Rabobank Valkenswaard en Waalre.

Heeft u niet aan de workshop deelgenomen maar wel behoefte aan toelichting, hulp bij het formuleren van vraag en/of tegenprestatie, of wat dan ook? Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.


Gemeente Valkenswaard Rabobank Valkenhof