Werknemersvrijwilligerswerk en personeelsbeleid.

26-02-2014

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) krijgt meer en meer belangstelling. Bedrijven realiseren zich dat zij niet meer uitsluitend te maken hebben met de wensen van de klant en aandeelhouders. Het succes van een bedrijf wordt steeds vaker bepaald door de mening van belanghebbenden buiten het bedrijf: de publieke opinie, de lokale gemeenschap en maatschappelijke organisaties.

Dus worden bedrijven steeds actiever in het onderhouden van goede relaties met gemeente, maatschappelijke organisaties en burgers. Verenigingen, stichtingen en zorg-/onderwijsinstellingen zijn waardevolle samenwerkingspartners voor bedrijven. Zij kunnen bedrijven helpen bij het tonen van betrokkenheid en het leveren van een zichtbare bijdrage aan de leefomgeving. Ook het totaal andere netwerk maakt hen tot een interessante partner.

Een interessante vorm van samenwerking is:

Werknemersvrijwilligerswerk

Bedrijven stellen hun medewerkers in staat om zich kosteloos en vaak (deels) binnen werktijd in te zetten voor een maatschappelijke organisatie. De werkzaamheden variëren van financieel advies tot ondersteuning op het gebied van marketing, het op pad gaan met kwetsbare burgers, tot het geven van leuke workshops of gewenste trainingen. Dat kan een keer een middag zijn of een langdurig samenwerkingsverband waarbij medewerkers zich regelmatig voor de maatschappelijke organisatie inzetten.

Win-Win

In zowel de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers valt voor HRM veel te halen uit vrijwilligerswerk. Door het aanmoedigen of faciliteren van vrijwilligerswerk door werkgevers, snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds ondersteunt het een goed doel, anderzijds kan het voor het bedrijf veel opleveren. Het (gezamenlijk) oppakken van vrijwilligerswerk versterkt de onderlinge betrokkenheid en draagt bij aan arbeidsmotivatie. Doordat vrijwilligerswerk helpt de horizon te verbreden, draagt het ook bij aan de innovatiekracht van de onderneming.


Kijk en luister hier naar het betoog van Lucas Meijs. Prof. Volunteering, Civil Society and Businesses aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.