Organisatie


Foto: M54 Beeldcreaties

Voor het organiseren van de Beursvloer is er door de initiatiefnemers op 7 november 2011 een zelfstandige ‘Stichting Beursvloer Valkenswaard’ opgericht. Daarnaast is er een Comité van Aanbeveling dat zich  expliciet achter het initiatief heeft geschaard.

Deze stichting heeft als doel
•    Een impuls aan het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Valkenswaard te geven.
•    Het creëren van een marktplaats (de Beursvloer) waar vraag en aanbod samenkomen.

Samenstelling
•    Dagmar Boleij, Stichting Valkenhof,(voorzitter)
•    Kim van Kessel, Rabobank De Kempen, (secretaris)
•    Rik Knapen, Rendus Accountants en belastingadviseurs, (penningmeester)


Kees Fijneman, van Triade Development, is projectleider van de Beursvloer Valkenswaard. Hij heeft al vele jaren ervaring op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, vrijwillige inzet, publiek-/ private samenwerking en burgerparticipatie www.triade-development.nl.


Gemeente Valkenswaard Rabobank Valkenhof